I Edycja

Projekt zakończony, czas trwania: 1 czerwca - 31 grudnia 2011 r.

 

„MALI ODKRYWCY” to innowacyjny program wspierający edukację dzieci, realizowany
przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z sektorem
Healthcare
firmy SIEMENS Sp. z o.o.
I edycja projektu odbywała się w terminie od czerwca do końca grudnia 2011 roku.

W naszym programie, w ciągu jego pierwszych 7 miesięcy, wzięło udział blisko trzy tysiące
osób (dzieci, nauczycieli, bibliotekarzy, instruktorów świetlic oraz rodziców) z jedenastu
gmin wiejskich.

W ramach programu:

 • wprowadziliśmymy nowe metody pracy do co najmniej 20 placówek zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci (przedszkola, szkoły, świetlice, biblioteki);
 • zaangażowaliśmy w proces podnoszenia jakości edukacji 11 gmin wiejskich;
 • przeszkoliliśmy wiele osób (pedagogów, instruktorów i animatorów) w zakresie kształtowania umiejętności obserwacji, diagnozowania stanu ich wiedzy;
 • przygotowaliśmy wiele osób do pracy z dziećmi metodą projektów badawczych;
 • przygotowane osoby przeprowadzili ok 50 projektów badawczych z dziećmi;
 • ułatwiliśmy co najmniej 300 dzieciom dobry start szkolny;
 • zakupiliśmy dla placówek prowadzących projekty badawcze (przedszkola, szkoły, świetlice, biblioteki) „Kuferki Małego Odkrywcy” zawierające zestaw podstawowych „narzędzi badawczych (m. in. lupy, mikroskop, waga, podstawowe narzędzia do robienie modeli i prezentacji);
 • wydaliśmy w nakładzie 1000 egzemplarzy cykl zeszytów metodycznych (odnośnik do
 • zeszytów metodycznych) pomagających pedagogom i instruktorom przygotować się
 • do pracy z dziećmi metodą projektów badawczych.
 • przeprowadziliśmy szkolenie doskonaląco-superwizyjne dla pedagogów i animatorów

Przykłady projektów z I edycji
Uczestnicy I edycji
Refleksje prowadzących I edycji