Teresa Ogrodzińska - prezes zarządu

Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego:

 

Ziemia to kula u nogi człowieka – mawiał Hugo Steinhaus, wybitny polski matematyk znany z dowcipnych i ciętych wypowiedzi. Steinhaus rozumiał, że matematyka nie dla każdego jest oczywista. W 1938 roku ukazała się wydana jednocześnie po polsku i angielsku jego unikatowa popularyzująca matematykę książka „Kalejdoskop matematyczny”, przetłumaczona wkrótce na 10 języków. Czasem zastanawiam się jak potoczyłyby się moje zawodowe losy, gdyby ktoś podsunął mi w młodości „Kalejdoskop matematyczny” Steinhausa.  W dzieciństwie fascynowała mnie przyroda: hodowałam traszki, robiłam zielniki; w szkole uwielbiałam eksperymenty na lekcjach chemii. Niestety nie trafiłam na nauczycieli, którzy by te zamiłowania zauważyli i rozwinęli.

Dzieci mają naturalną potrzebę odkrywania, zrozumienia świata – zadają pytania tworzą definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości, wszystkiego chcą dotknąć, spróbować, budują własne teorie.

Jak zachować w dzieciach tę naturalną potrzebę zadawania pytań, jak rozwijać ich ciekawość? Współczesna pedagogika podsuwa rozwiązania: – trzeba dać dzieciom przestrzeń do samodzielnego eksperymentowania, poszukiwania odpowiedzi. Wydaje się – nic prostszego – ale jak zmienić tradycyjne podejście wielu nauczycieli, którzy z instytutów pedagogicznych wynieśli postawę wszechwidzącego autorytetu transmitującego dzieciom jedyną prawdziwą wiedzę?

W wywiadzie dla „Magazynu” Gazety Wyborczej w 1997 roku prof. Georges Charłak (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 1992) mówił: Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co w szkolnictwie podstawowym robią Amerykanie. Ich metoda nauczania nazywa się "hands on", czyli "dotknij tego sam rękoma". Chodzi o to, by odpowiednio wykorzystać moment, kiedy małe dziecko jest najbardziej twórcze i ciekawe świata. Krytyczny wiek dla nauczania przedmiotów ścisłych to ich zdaniem okres pomiędzy 5 a 12 rokiem życia. Od kilku lat jesteśmy w Fundacji zafascynowani interdyscyplinarną metodą pracy pedagogicznej nazywanej przez prof. Lilian Katz Project Approach (podejście projektowe), która doskonale odpowiada potrzebom dzieci już od najmłodszych lat. Praca projektami badawczymi sprawdza się w każdym środowisku. Dzieci z zaniedbanych obszarów wiejskich nie ustępują dzieciom z zadbanych bogatych miejskich rodzin w stawianiu hipotez, eksperymentowaniu, szukaniu odpowiedzi i prezentowaniu swoich odkryć…

Bardzo się cieszę, że pracownicy i menadżerowie sektora Healthcare w firmie SIEMENS tak jak my zachwycili się możliwościami projektów badawczych. Nasz wspólny projekt Mali Odkrywcy to wielka edukacyjna szansa dla dzieci, szansa na samodzielne poznawanie świata i odkrywanie swoich możliwości.