Dla uczestników szkoleń

 

Bo jakie początki, takie będzie wszystko

 

1.01.2012

W publikacji „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” piszemy o tym dlaczego pierwsze lata życia dziecka są takie ważne dla jego rozwoju; na co powinni zwrócić uwagę rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom optymalny życiowy start; jak wprowadzać standardy jakości do pracy z małymi dziećmi; co mogą zrobić gminy, żeby pomóc w dobrym starcie szkolnym swoim najmłodszym obywatelom. Prezentujemy także dobre praktyki - polskie i zagraniczne rozwiązania wspierające rozwój i edukację małych dzieci. Mamy nadzieję, że te przykłady zachęcą rodziców, samorządy i organizacje pozarządowe do nowego spojrzenia na potrzeby edukacyjne najmłodszych dzieci.

 

1.01.2012

„Inwestujmy w małe dzieci – dobre praktyki organizacji pozarządowych”. Jest to kolejne wydanie promujące dokonania organizacji działających na rzecz małych dzieci. Pokazujemy w nim jak ważną funkcję pełnią organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych, w jaki sposób starają się pomóc rodzicom i samorządom lokalnym w tworzeniu dobrych warunków rozwojowych dla najmłodszych obywateli. Publikacja prezentuje modelowe rozwiązania wypracowane przez 14 organizacji pozarządowych – członków Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Mamy nadzieję, że zainspirują one samorządy lokalne i organizacje pozarządowe do poszerzenia swojej oferty dla najmłodszej grupy odbiorców.

 

8.01.2012

 

Seria publikacji „Projekty badawcze” składa się z sześciu zeszytów metodycznych.

  • Projekty badawcze z najmłodszymi dziećmi
  • Projekty badawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym
  • Projekty badawcze w edukacji wczesnoszkolnej
  • Udział rodziców w projektach badawczych
  • Dokumentowanie projektów badawczych
  • Projekty badawcze - realizacja podstawy programowej w przedszkolu

Prowadzenie projektów badawczych z małymi dziećmi jest dużym wyzwaniem pedagogicznym. Jak się do tego przygotować? Jak i jaki wybrać temat? Jak prowadzić dzieci podczas projektu? Jak utrzymać ich zainteresowanie? Czego mogą i powinny się nauczyć?

By pomóc nauczycielkom i nauczycielom z przedszkoli i szkół podstawowych, instruktorkom i instruktorom z domów kultury, świetlic czy bibliotek, a także rodzicom sprostać temu wyzwaniu Fundacja Komeńskiego przygotowała cykl zeszytów metodycznych ułatwiających prowadzenie projektów badawczych z małymi dziećmi.
(Teresa Ogrodzińska ze wstępu do Zeszytów)