Dla trenerów

 

Autor: red. prof. Anna Giza
Tytuł: Edukacja małych dzieci- standardy, bariery, szanse. Raport
Raport jest wynikiem kilkuetapowego procesu gromadzenia wiedzy na temat barier dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji w Polsce. Całe przedsięwzięcie zostało zaplanowane i przeprowadzone wspólnie przez Fundację Komeńskiego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".