O uczestnikach I edycji

Projekt zakończony, czas trwania: 1 czerwca - 31 grudnia 2011 r. 

 

28.02.2012

 

W naszym programie, w ciągu jego pierwszych 7 miesięcy, wzięło udział blisko trzy tysiące osób (dzieci, nauczycieli, bibliotekarzy, instruktorów świetlic oraz rodziców) z jedenastu gmin wiejskich, które w pierwszym etapie zgłosiły się do projektu.

 

  GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO STRONA WWW
1 Grudusk ciechanowski mazowieckie zobacz stronę projektu
2 Augustów augustowski podlaskie  
3 Szypliszki suwalski podlaskie  
4 Głuchów skierniewicki łódzkie  
5 Rawa Mazowiecka rawski łódzkie  
6 Stoczek Łukowski łukowski lubelskie  
7 Kętrzyn kętrzyński warmińsko- maz.  
8 Barciany kętrzyński warmińsko- maz.  
9 Lubawa iławski warmińsko- maz. zobacz stronę projektu
10 Mochowo sierpecki mazowieckie  
11 Przasnysz przasnyski mazowieckie zobacz stronę projektu

 

 

 

 

 

 

 

Do udziału zostały wyselekcjonowane te gminy, które spełniły warunki merytoryczne oraz wykazały się realnym zaangażowaniem w jego realizację w postaci zaplecza personalnego i lokalowego w instytucjach kulturalno-oświatowych. Nie bez znaczenia była otwartość zarówno władz gminy jak i jej pracowników na współprace z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne wdrażanie oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji przedszkolnej. Cieszymy się, że udało nam się rozpocząć współpracę z jedenastoma gminami, w których tak dobrze rozumiana jest potrzeba inwestowania w edukację ich najmłodszych mieszkańców.

Krzysztof Starczewski – wójt gminy Rawa Mazowiecka:
Jestem bardzo zadowolony, że Gmina Rawa Mazowiecka może uczestniczyć w projekcie ,,Mali odkrywcy". Zależy nam na nowatorskich i ciekawych działaniach skierowanych do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Jestem przekonany, że każdy Mały Odkrywca w przyszłości łatwiej poradzi sobie z tym, co przyniesie mu życie. Oferta szkoleniowa skierowana do kadry pedagogicznej, w ramach tego projektu, daje możliwość poznania nowoczesnych metod pracy.
    Marek Czub – wójt gminy Stoczek Łukowski
Gmina Stoczek Łukowski od 2009 r. realizuje projekt finansowany przez POKL pt. „Kształcą i bawią – Kluby Przedszkolaka w Gminie Stoczek Łukowski”. w ramach tego projektu utworzyliśmy siedem oddziałów przedszkolnych i zatrudniliśmy 7 nauczycieli. Stąd zainteresowanie nasze projektem „Mali odkrywcy”, który ma rozwinąć warsztat pracy naszych Pań Przedszkolanek. Na przystąpienie do projektu wpływ miała także wcześniejsza, pozytywna współpraca z Fundacją.
W przyszłości w gminie nadal funkcjonować będą oddziały przedszkolne, przygotowujące dzieci do edukacji szkolnej, dlatego doświadczenia i wiedza zdobyta przez nauczycieli podczas szkoleń i warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu, pozwoli im w sposób merytoryczny a zarazem ciekawy prowadzić zajęcia z dziećmi w kolejnych latach.