Siemens Sp. z o.o.

Sektor Healthcare mecenasem projektu

Międzynarodowy koncern Siemens jest obecny w Polsce już od ponad 130 lat.
Firma Siemens Sp. z o.o., utworzona w 1991 roku, jest głównym jego reprezentantem na naszym rynku. Siemens Sp. z o.o. oferuje najszersze na polskim rynku portfolio produktów i usług macierzystego koncernu. Mając na uwadze najistotniejsze obecnie kwestie ochrony środowiska naturalnego, zmian demograficznych i urbanizacji, koncentruje się na wprowadzaniu na polski rynek najnowocześniejszych rozwiązań i produktów, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom wynikającym ze zmian cywilizacyjnych.

Siemens staje się tym samym jednym z pionierów w ustalaniu standardów technologicznych w wielu dziedzinach przemysłu i infrastruktury. Nie szczędzi wysiłków w poprawianiu jakości życia i promowaniu technologii, które zapewniają efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i zmniejszanie skażenia środowiska.

Siemens nie ogranicza swojej działalności w Polsce jedynie do sfery biznesowej. Angażuje się także w liczne działania służące polskiemu społeczeństwu, wspierające polską naukę, edukację, ochronę zdrowia, kulturę i środowisko naturalne.

Będąc partnerem i sponsorem projektu "Mali Odkrywcy", dbamy o dobro tych dzieci, które mają trudniejszy start w dorosłe życie: z małych miejscowości i wsi. Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami bliskimi naszej firmie: innowacyjności, pracy zespołowej, tolerancji i solidarności społecznej.

Działalność Siemensa Sp. z o.o. oparta jest na czterech dużych jednostkach operacyjnych, sektorach, łączących różne branże i działy. 

Healthcare

Sektor Healthcare oferuje zarówno aparaturę diagnostyczną dla ultrasonografii, tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki, jak również kompleksowe wyposażenie laboratoriów. Sektor Healthcare oferuje także urządzenia do angiografii i kardioangiografii, sprzęt dla medycyny nuklearnej oraz urządzenia wykorzystujące metodę rezonansu magnetycznego w układzie otwartym, stosowane do diagnostyki oraz zabiegów interwencyjnych. Oferuje szerokie spektrum produktów w dziedzinie immunochemii, chemii klinicznej, hematologii, chemii moczu i parametrów krytycznych, które w połączeniu z rozwiązaniami informatycznymi oraz automatyzacją zabezpieczają potrzeby małych, średnich i dużych laboratoriów. Nowatorskim i oryginalnym rozwiązaniem Siemensa są sieci komputerowe, umożliwiające archiwizację, opracowanie i przesyłanie danych dotyczących pacjentów i poszczególnych przypadków chorobowych, a tym samym pełne i efektywne wykorzystanie specjalistycznego sprzętu.

 

Infrastructure & Cities

Sektor Infrastructure & Cities oferuje rozwiązania w zakresie automatyki, bezpieczeństwa obiektów i inteligentnych budynków, infrastruktury komunalnej, zarządzania ruchem drogowym, rozwiązań dla gospodarki wodnej i ściekowej oraz szeroko pojętej techniki transportu szynowego, a także świadczenia usług z zakresu automatyki dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych i kompleksowego zasilania obiektów. 

 

Energy

Sektor Energy, obejmujący wszelkie rozwiązania i produkty związane z wytwarzaniem energii, tak ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych – kompletne elektrownie i ich części, turbiny przemysłowe, generatory, automatykę oraz usługi inżynierskie – oraz z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej, gdzie koncentrujemy się na aparaturze wysokiego i średniego napięcia oraz jej komponentach.

  Industry


Sektor Industry, który reprezentuje nasze kompetencje w zakresie rozwiązań dla przemysłu i infrastruktury, systemów linii produkcyjnych, rozwiązań bezpieczeństwa obiektów i inteligentnych budynków, infrastruktury komunalnej, zarządzania ruchem drogowym, rozwiązań dla gospodarki wodnej i ściekowej, oświetlenia nawigacyjnego dla lotnisk oraz szeroko pojętej techniki transportu szynowego.

To właśnie pracownicy i menadżerowie sektora Healthcare byli inicjatorami rozpoczęcia współpracy przez spółkę z fundacją przy projekcie Mali Odkrywcy. Sektor Healthcare w całości finansuje również realizację projektu.

Więcej o SIEMENS Sp. z o.o. można przeczytać w ulotce, a o samym sektorze Healthcare na stronie internetowej firmy.

Warto podkreślić, że jest to kolejny z projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany przy wsparciu sektora Healthcare. Przeprowadzona przed kilkoma miesiącami kampania Rozważna i Profilaktyczna, zainicjowała ważną, publiczną dyskusję na temat „Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych?”. We wrześniu 2012 roku firma zainicjowała kolejny Raport "Zdrowie - męska rzecz", tym razem poświęcony męskiemu zdrowiu. Pełny tekst Raportu 2012 "Zdrowie - męska rzecz" znajduje się na stonie www.siemens.pl.