FUNDACJA ROZWOJU DZIECI

IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą od 2003 roku. Dążymy do zapewnienia możliwie najlepszych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia. Chcemy stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności.

Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej. Działamy ręka w rękę z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami, które pomagają dzieciom. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w zakresie rozwoju dzieci i wczesnodziecięcej edukacji z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Irlandii, Niemiec, Belgii, Włoch, Norwegii i Holandii. Upowszechniamy nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne jednocześnie pomagając samorządom lokalnym we wspieraniu edukacji dzieci.

  • Za program „Gdy nie ma przedszkola” otrzymaliśmy I nagrodę w kategorii „Edukacja” Konkursu Pro Publico Bono Roku 2007 na Najlepsze Dzieło Obywatelskie.
  • Przy naszym wsparciu powstało ponad 300 wiejskich Ośrodków Przedszkolnych, do których uczęszcza ponad 5 tysięcy dzieci.
  • Opracowaliśmy 30 scenariuszy zajęć rozwojowo-edukacyjnych dla rodziców i ich dzieci.
  • Z naszej inicjatywy powstało ponad 80 Grup Zabawowych, w których przeszkoleni animatorzy prowadzą zajęcia rozwojowo-edukacyjne dla ponad 800 małych dzieci i ich rodziców.
  • Nasza oferta szkoleniowa zawiera 27 propozycji metodycznych.
   Od 2003 roku przeprowadziliśmy ponad 700 szkoleń dla ponad 10 000 osób.
  • Pomogliśmy 45 gminom wiejskim w opracowaniu długofalowych strategii edukacyjnych uwzględniających potrzeby małych dzieci.
  • Przeprowadziliśmy warsztaty dla ponad 3000 rodziców.
 
  • Przyczyniliśmy się do wpisania do Ustawy o systemie oświaty małych form wychowania przedszkolnego, które pozwalają gminom wiejskim na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla małych dzieci we wsiach, gdzie nie ma przedszkoli.
  • W 2009 r. nasz autorski program „Dobry start przedszkolaka” otrzymał I nagrodę w konkursie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.
  • Wydaliśmy 18 publikacji promujących edukację małych dzieci, w tym - we współpracy z ekspertami akademickimi i praktykami - pierwsze w Polsce raporty szczegółowo opisujące sytuację rozwojowo-edukacyjna małych dzieci w Polsce.
  • Zainicjowaliśmy Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. PREMD to ruch społeczny, którego celem jest nagłaśnianie potrzeb edukacyjnych małych dzieci i upowszechnienia dobrych praktyk organizacji pozarządowych. Partnerstwo zrzesza 86 organizacji pozarządowych z całej Polski.
  • Wdajemy polską wersję czasopisma „Dzieci w Europie“ przeznaczonego dla profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi i wychodzącego w 15 językach w 18 krajach Europy.

www.frd.org.pl