Kontakt

Proszę pisać, dzwonić, pytać ...

Dominik Kmita, koordynator projektu „Mali Odkrywcy”.

  Cieszę się, że mogę koordynować projekt Mali Odkrywcy!
Jest to moje kolejne doświadczenie w pracy z nauczycielkami, animatorkami kultury, bibliotekarkami, które chcą pracować z dziećmi metodą projektów badawczych. Dzięki projektom takim jak „Mali Odkrywcy” mogę obserwować jak dorośli zaczynają budować swoiste rusztowanie wokół dziecka – w koncepcji Wygotskiego, uważanego za twórcę historyczno-kulturowego ujęcia psychologii i u jego kontynuatorów (Bruner, Schaffer) zachowania dorosłego przyrównane są właśnie do budowanego rusztowania. Dorosły jest wrażliwy i odpowiada na intencje dziecka, a nie tylko reaguje na jego zachowanie. Dzięki takim postawom dorosłych zmieniają się dzieci. Są ciekawsze świata, zadają pytania, opowiadają o swoich doświadczeniach… Zmiana dotyczy też dorosłych. Zaczynają słuchać dzieci – poświęcają im swoją uwagę, są zainteresowani dziecięcymi odkryciami. To dobrze, że dzięki „Małym Odkrywcom” coraz więcej osób – dzieci i dorosłych – będzie mogło uczestniczyć w projektach badawczych.
Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną oraz z innymi pracownikami naszej fundacji:


Fundacja Rozwoju Dzieci
im. Jana Amosa Komeńskiego
KRS: 0000166381
NIP: 521 325 15 79
REGON: 015525403

ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa

tel. (+ 48 22) 881 15 80
fax: (+48 22) 849 30 41

e-mail : frd@frd.org.pl

strona: http://www.frd.org.pl/

 

 Można nas znaleźć na Facebooku!