V Edycja

Mali Odkrywcy to zdrowi odkrywcy

Czas trwania: 1 grudnia 2017 – 30 czerwca 2018 r.

Projekt jest współfinansowany przez M. St. Warszawa.W programie bierze udział 10 warszawskich przedszkoli Projekt „Mali odkrywcy to zdrowi odkrywcy” jest realizowany Fundację Rozwoju Dzieci (www.frd.org.pl) w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Celem projektu jest wzbogacenie programu pracy przedszkoli o metodę projektów badawczych poprzez przygotowanie nauczycielek do rozwijania u dzieci umiejętności myślenia krytycznego i aktywności badawczej oraz promocję zdrowego stylu życia i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Adresatami projektu są nauczycielki i dzieci w wieku 4-6 lat z 10 warszawskich publicznych przedszkoli z Bielan, Mokotowa, Pragi Południe, Śródmieścia i Żoliborza.

Nauczycielki po 20-godzinnym szkoleniu dotyczącym metody projektów badawczych, zaczęły w swoich przedszkolach przeprowadzać projekty badawcze z dziećmi dotyczące zdrowego odżywiania.

Każde przedszkole otrzymało kuferek małego odkrywcy, zawierający wyposażenie do przeprowadzania eksperymentów i badań.

Po zakończeniu projektów badawczych z dziećmi zespół przedszkola uczestniczył w prowadzonym przez edukatora żywieniowego 3-godzinnym warsztacie pokazującym jak pomysły żywieniowe dzieci z projektów badawczych zaadaptować do codziennego życia przedszkola.

Uczestnicy V edycji
Przykłady projektów z V edycji