III Edycja projektu Mali Odkrywcy

Czas trwania: 1 kwietnia – 30 listopada 2014 r.


Projekt Mali Odkrywcy III jest współfinansowany przez M. St. Warszawa.

W programie bierze udział 7 warszawskich przedszkoli z Pragi Południe i Pragi Północ.

W ramach projektu:

  • - Wprowadzamy nowe metody pracy do 7 placówek przedszkolnych
  • - Angażujemy nauczycielki w proces podnoszenia jakości edukacji w warszawskich przedszkolach
  • - Przygotowujemy 8 nauczycielek do pracy z dziećmi metodą projektów badawczych
  • - Blisko 200 przedszkolaków realizuje 16 projektów badawczych.
  • - Ułatwiamy prawie 200 dzieciom start szkolny
  • - Wyposażamy w Kuferki Małego Odkrywcy 7 placówek przedszkolnych
  • - Przeprowadzamy szkolenie doskonaląco – superwizyjne dla pedagogów
  • - Wyposażamy nauczycielki w pomoce dydaktyczne, m.in. cykl 6 zeszytów metodycznych, wydanych przez Fundację Komeńskiego dotyczących wprowadzania i stosowania Metody Projektów Badawczych (http://mali-odkrywcy.org/61_dla_uczestnikow_szkolen)


Uczestnicy III edycji
Przykłady projektów z III edycji
Refleksje prowadzących III edycji